Fill in the form and join our team
 • Restaurant employee
 • - Salary and bonuses;
 • - flexible work hours;
 • - career opportunities;
 • - work in the international company;
 • - official job placement;
 • - compensation of meals;
 • - insurance.
 • vacancy details

Desired place of work

pressing the "Next" button I certify my capacity...

Report error

Use the following scale for your answeres

Fully agree Agree Disagree Completely disagree
A B C D
1
Oftentimes I simply cannot understand reasons for other people actions.
A. B. C. D.
2
I can communicate with a salesperson in a shop for a long time.
A. B. C. D.
3
I have never taken other person's thing without permission, even for a while.
A. B. C. D.
4
Work problems solution hardly depends on my activity.
A. B. C. D.
5
I always joy in other the success of other people, even those I don’t like.
A. B. C. D.
6
I feel at a loss when I come across rudeness and impudence.
A. B. C. D.
7
Everyone says I’m a person who is attentive to other people’s needs.
A. B. C. D.
8
I can’t stand when my colleagues mind their own business during working hours.
A. B. C. D.
9
I often manage to solve problems thanks to long standing good relations with other people.
A. B. C. D.
10
It’s no problem if an employee forgets the guest’s request or doesn’t answer his/her question.
A. B. C. D.
11
I see no reason for talking about my mistakes if others may not notice them.
A. B. C. D.
12
I always consider interests of other people, even to the detriment of my own interests.
A. B. C. D.
13
I closely monitor the behavior of other employees to make sure they are doing the right thing.
A. B. C. D.
14
There hasn't been an occasion when I made a mistake about another person.
A. B. C. D.
15
I find it difficult to communicate with hostile people.
A. B. C. D.
16
I am told that I take the rules and norms too seriously.
A. B. C. D.
17
You can sacrifice other people's interests to achieve results.
A. B. C. D.
18
As a child, I immediately did everything I had been told to do.
A. B. C. D.
19
In case I don't like someone, I make an effort to understand why.
A. B. C. D.
20
If someone does not understand the importance of maintaining a high quality of service, there is nothing I can do to help.
A. B. C. D.
21
Nothing terrible will happen if I leave work earlier a couple of times without informing my manager.
A. B. C. D.
22
Sometimes I get irritated.
A. B. C. D.
23
I often communicate with colleagues from my previous job.
A. B. C. D.
24
I have never made a decision/decisions that could do harm to others.
A. B. C. D.
25
You may ignore the rules that are quite unreasonable and interfere with the work.
A. B. C. D.
26
Employees must understand the importance of the quality of service without my reminders.
A. B. C. D.
27
I try not to rely on other people, but to solve all the problems by myself.
A. B. C. D.
28
I always initiate a communication with a stranger.
A. B. C. D.
29
Sometimes I postpone what needs to be done immediately.
A. B. C. D.
30
Thanks to me, employees are always attentive to guests' requests.
A. B. C. D.
31
Each employee is responsible for his/her own behavior, and I don't find it necessary to monitor everyone.
A. B. C. D.
32
If someone has broken the rules, it does not mean I have the right to tell someone else about it.
A. B. C. D.
33
They say I can set people at ease.
A. B. C. D.
34
Usually I ask others to intervene and solve the problem that has arisen at work because I have little influence in the issue.
A. B. C. D.
35
I have never been late for work.
A. B. C. D.
36
There is no need to listen and consider all guests' requests.
A. B. C. D.
37
Any person is allowed to lie to avoid troubles.
A. B. C. D.
38
I keep the staff attentive to guests' requests.
A. B. C. D.
39
I always keep my promises.
A. B. C. D.
40
I will definitely make a remark to someone who has thrown some trash on the street.
A. B. C. D.
41
I think that the person who precedes me should solve problems related to the guests' (customers') servicing.
A. B. C. D.
Dear candidate,...
Close

Starting position in our company that doesn't require any working experience. Positivity and team spirit in our restaurants - this is what we are primarily working for . We believe in the positive intentions of the people and we are confident that each person has a potential that helps make a significant contribution to the team work, due to his own features that are different from the other's. We consciously look for people that are different from us beacuse it allows to expand our thinking and make better decisions. We train and support everyone, always helping to reveal his potential maximally.

Close

Namizəd tərəfindən şəxsi məlumatlarının verilməsi üsulu və reklam və məlumat xarakterli xəbərlər alma şərtləri:

1.1. Namizəd öz anketini «Yam Restorants Raşa» MMC-inə bu sayt vasitəsilə göndərirkən Namizədin şəxsi məlumatları olan aşağıdakı məlumatları verir: Familiyası, Adı, yaşı, vətəndaşlığı, mobil telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı və aşağıdakılara razılıq verir.

1.2. Bu sayt vasitəsilə öz şəxsi məlumatlarını verirkən Namizəd «Yam Restorants Raşa» MMC-inə və «Yam Restorants Raşa» MMC-inin partnyor şirkətlərinə mümkün olan işə düzəlmə məqsədilə «Yam Restorants Raşa» MMC-i tərəfindən öz şəxsi məlumatlarının işlənməsinə razılıq verir.

1.3. Yerinə yetirilməsinə razılıq verilən şəxsi məlumatları ilə hərəkətlərin siyahısı, «Yam Restorants Raşa» MMC-i istifadə etdiyi məlumatları işləmə üsullarının ümumi təsviri:

 • şəxsi məlumatların əldə edilməsi, toplanması, sistemləşdirilməsi, yığılması, simasızlaşdırılması, mühasirə edilməsi, o cümlədən üçüncü şəxslərdə;
 • mühafizə edilməsi (elektron və ya kağız şəklində);
 • şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi (yeniləşdirmə, dəyişdirmə);
 • şəxsi məlumatların qəbul edilməsi, ötürülməsi, o cümlədən transsərhəd qəbul edilməsi, ötürülməsi (bu cür məlumatların mübadiləsi, qəbul edilməsi, ötürülməsi Namizədə əlavə olaraq xəbər verilmədən yerinə yetirilir);
 • hər hansı başqa hərəkətlər.

1.4. Şəxsi məlumatlar işlənilir:

 • avtomatlaşdırma vasitələrinin istifadə edilməsi ilə və ya bu cür vasitələr istifadə edilmədən;
 • ümumi rabitə şəbəkələrindən ötürərək və ya ötürmədən.

1.5. «Yam Restorants Raşa» MMC, Namizədin şəxsi məlumatlarını elektron məlumat bazalarına, siyahılara (reyestrlərə) salma, hesabat formalarına daxil etmə üsulu ilə, habelə işləmə məqsədinə uyğun gələn hər hansı başqa üsullar ilə, işləməyə haqlıdır.

1.6. Namizəd, RF səlahiyyətli dövlət orqanlarının və federal müəssisələrinin münasib yazılı tələbi üzrə öz şəxsi məlumatlarını bu cür orqanlara və müəssisələrə ötürməyə razılıq verir. Bu cür ötürmə Namizədə əlavə olaraq xəbər verilmədən yerinə yetirilir.

1.7. Namizəd, razılıq verir və «Yam Restorants Raşa» MMC, irəlidə qeyri-məhdud müddətə Namizədə reklam, reklam və məlumat xarakterli xəbərlər (yollama) elektron məktublar (o cümlədən namizəd bu sayt vasitəsilə anket göndərirkən göstərdiyi elektron poçt ünvanına), SMS bildirişləri və başka cür xəbərlər şəklində elektrik rabitə şəbəkələrindən göndərməyə haqlıdır, o cümlədən telefon, faksimile, hərəkətli radiotelefon rabitəsi, məlumat ötürmə şəbəkələrindən istifadə edilməsi ilə (o cümlədən Namizəd bu sayt vasitəsilə anket göndərirkən göstərdiyi mobil telefon nömrəsinə), habelə İnternet şəbəkəsindəki sosial və başqa saytlar vasitəsilə hər hansı aksiyalar, xəbərlər, güzəştlər, fəaliyyətlər və «Yam Restorants Raşa» MMC-inin hər hansı başqa məlumatları üzrə. Namizəd, «Yam Restorants Raşa» MMC-inə verdiyi bu sayt vasitəsilə Namizəd anketini göndərirkən göstərdiyi elektron poçt ünvanının məhz Namizədə mənsub olduğunu, habelə «Yam Restorants Raşa» MMC-inə verdiyi bu sayt vasitəsilə Namizəd anketini göndərirkən göstərdiyi telefon nömrəsinin, rabitə operatoru tərəfindən Namizədə выделенный telefon nömrəsi olduğunu, həmin razılıq ilə təsdiq edir, və Namizəd bu sayt vasitəsilə Namizəd anketini göndərirkən göstərdiyi məlumatlarının doğru olmadığı əlaqədar olaraq «Yam Restorants Raşa» MMC-inə yetirilə bildiyi hər hansı zərərin yerini doldurmağı öz öhdəsinə götürür. Namizəd «Yam Restorants Raşa» MMC-indən məlumatlar almak istəmədiyi təqdirdə, 2420 nömrəsinə «KFC STOP» teksti ilə sms göndərməlidir. «Siz KFC-in SMS bildirişlərini almaqdan müvəffəqiyyətlə imtina etdiniz» teksti ilə cəvab sms-i ərizənin alınmış və müvəffəqiyyətlə işlənmiş olduğunu sübut edər.

1.8. «Yam Restorants Raşa» MMC aldığı məlumatın açılması:

1.8.1. «Yam Restorants Raşa» MMC, Namizəddən alınmış olan məlumatları açmamağı öz öhdəsinə götürür. «Yam Restorants Raşa» MMC ilə müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən agentlərə və üçüncü şəxslərə Namizəd tərəfindən məlumat verilməsi pozma sayılmır.

1.8.2. Qanunun əsaslı olan və tətbiq edilə bilən tələblərinə müvafiq olaraq məlumatların açılması öhdəliyin pozulması sayılmır.

1.9. «Yam Restorants Raşa» MMC "cookies" texnologiyasından istifadə etməyə haqlıdır. "Cookies" daxilində məxfi məlumat yoxdur və üçüncü şəxslərə bildirilmir.

1.10. «Yam Restorants Raşa» MMC bu saytın müştərisinin (Namizədin) ip-ünvanı haqqında məlumat alır. Bu cür məlumatlar müştərinin (Namizədin) şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi məqsədilə istifadə edilməz.

1.11. Namizədin razılığının qüvvəsi vardır şəxsi məlumatlarının verilməsi günündən razılığın yazılı şəklində geri çağırılması gününədək, razılığın geri çağırılmasından sonra şəxsi məlumatlar yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün istifadə edilir.